عضو هیئت رئیسه انجمن ارگانیک ایران گفت: با وجود اهمیت موضوع تولید محصولات ارگانیک و تاکید آن در اسناد بالادستی متولی و صاحبی برای تولید محصولات ارگانیک در کشور وجود ندارد.